In het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is geen risico op legionellabesmetting. Dat meldt het ziekenhuis na onderzoek.

Dinsdag wees een reguliere controle na werkzaamheden aan de warmwaterleiding op een mogelijke aanwezigheid van de legionellabacterie. Kweekonderzoek door een extern laboratorium toont nu volgens het ziekenhuis aan dat er geen levende legionella's in het warme water aanwezig waren. Ook zijn op de plaats waar de werkzaamheden plaatsvonden geen punten gevonden die een risico vormden voor legionellabesmetting van medewerkers of patiënten.

Ziekenhuis reinigt tappunt en leidingen

Wel is op een warmwatertappunt legionella aangetroffen, maar dat punt staat los van de plaatsen waar de controle is gedaan. Volgens het ziekenhuis is er geen risico voor patiënten of medewerkers omdat het niet om een douche gaat. Besmetting met de bacterie kan volgens het MCL alleen plaatsvinden door het diep inademen van besmette kleine waterdruppels, bijvoorbeeld onder de douche. Het ziekenhuis zal dit tappunt en de leidingen reinigen.

Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken. Soms veroorzaakt de bacterie een zware longontsteking, beter bekend als de veteranenziekte. In 2016 werden in ons land 324 mensen getroffen door de veteranenziekte. Twintig patiënten kwamen te overlijden.

Bron: ANP