Mensen die in de buurt van veehouderijen wonen lopen een verhoogd risico op longaandoeningen. De oorzaak van deze luchtwegproblemen is echter onduidelijk, concludeert de Gezondheidsraad op basis van onderzoek.

'Er zijn aanwijzingen voor een verminderde longfunctie en voor een verhoogd risico op longontsteking. Op basis van de beschikbare onderzoeken kan echter niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een oorzakelijk verband', stelt het adviesorgaan.

Uit eerdere onderzoeken wordt het slecht functioneren van de longen van mensen op het platteland in verband gebracht met hoge concentraties ammoniak bij veehouderijen. 'Het is echter niet duidelijk of ammoniak de oorzaak is', stelt de raad nu.

Het gezondheidsinstituut adviseert evenwel om de uitstoot van fijnstof en ammoniak terug te dringen bij boerderijen.

Bron: ANP