Het medicijn levodopa, het meest voorgeschreven middel bij parkinson, kan zonder probleem bij de eerste symptomen van de ziekte worden gebruikt. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de patiënt op de lange termijn, blijkt uit een bijna zeven jaar durend onderzoek onder leiding van Amsterdam UMC.

Artsen zijn nu nog terughoudend met het voorschrijven wegens twijfels dat snel beginnen met de medicatie de ziekte kan verergeren of bijwerkingen veroorzaakt. Patiënten krijgen het middel pas als de klachten dusdanig worden dat ze problemen krijgen in hun dagelijks functioneren, zoals moeite met aankleden.

'Dit onderzoek laat zien dat dit niet nodig is. Ik heb ook mijn terughoudendheid laten varen. De uitkomst van deze studie heeft gevolgen voor de behandeling van de ziekte wereldwijd', zegt Rob de Bie, onderzoeksleider en hoogleraar Neurologische Bewegingsstoornissen.

Geen onderzoek naar langetermijneffecten

Naar de langetermijneffecten van het medicijn was nog niet veel onderzoek gedaan, hoewel het al bijna vijftig jaar wordt gebruikt.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 400 patiënten die in de beginfase van hun ziekte waren. Zij werden ingedeeld in twee groepen. De ene helft kreeg meteen levodopa, de andere helft kreeg een placebo, ofwel een neppil. Na veertig weken kreeg iedereen het medicijn. Uiteindelijk reageerden alle patiënten precies even goed op het middel. 'Kort gezegd maakt het voor de werking op de lange termijn en bijwerkingen niet uit als je eerder begint met voorschrijven van het medicijn', stelt De Bie.

50.000 Nederlandse patiënten 

In Nederland zijn ongeveer 50.000 patiënten met de ziekte van parkinson, een hersenziekte die gepaard gaat met traagheid, stijfheid en trillen. De oorzaak van de aandoening is grotendeels onbekend. Levodopa geneest de ziekte niet, maar het vermindert wel de symptomen.

Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine.

Bron: ANP