De specialistische geboortezorg in Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen is ernstig tekortgeschoten. Dat stelt NRC op basis van onderzoek naar het overlijden van een tweeling in december 2017. De dossiervorming was te summier en gebrekkig, de behandelaar had de zorg niet gedeeld met collega-gynaecologen en onduidelijk blijft of de vakgroep gynaecologie afdoende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. 

In december 2017 overleden de meisjes van 27 weken aan het zogeheten tweelingtransfusiesyndroom (tts).

'Continuïteit van zorg in gevaar gebracht' 

Het medisch tuchtcollege in Groningen berispte de behandelend gynaecoloog daarvoor. Ze had 'de continuïteit van de zorg ernstig in gevaar gebracht' door af te zien van de verplichte tweewekelijkse controle, omdat ze vrij was. De ouders van de tweeling kaartten de zaak aan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, waarna het ziekenhuis een intern onderzoek begon.

'Niet uitvoeren controle was eenmalig'

In een reactie laat het ziekenhuis weten dat 'verbetering van de dossiervoering' punt van aandacht is. De gynaecologen benadrukken dat het afwijken van tweewekelijkse controle een 'eenmalige afweging is geweest en deze fout betreuren wij'.

De berispte gynaecoloog wil NRC niet te woord staan over de zaak. 'Wat patiënte is overkomen, is verschrikkelijk treurig', mailt ze. 'Het is voor mij daarom niet passend te reageren.'

Bron: ANP Mediawatch / NRC