Het Universitair Medisch Centrum Utrecht onderzoekt een 'procedurefout' bij zijn ivf-laboratorium. Bij de bevruchting van eicellen van 26 vrouwen zijn mogelijk de zaadcellen van de man van een ander paar gebruikt. De kans bestaat dus dat een vrouw zwanger is geworden door zaad van de verkeerde man.

Volgens het UMC Utrecht is de kans klein dat een vrouw zwanger is van de verkeerde man, maar kan het niet worden uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels zwanger of zelfs al bevallen. Het ziekenhuis heeft melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en heeft de betrokken paren op de hoogte gesteld. Met de stellen is een persoonlijk gesprek gepland en wordt bekeken welke mogelijkheden er nu zijn.

Afgeweken van standaardprocedure

Bij de betrokken behandeling worden eicellen van een vrouw bevrucht door een zaadcel te injecteren in de eicel. In het laboratorium werd afgeweken van de standaardprocedure en een verkeerd instrument gebruikt. In dat instrument konden zaadcellen van een andere man achterblijven. Een laborant merkte dit op toen hij een eicel wilde bevruchten en er al zaadcellen aanwezig waren, terwijl hij die nog niet had gepakt. Hierna werd deze behandeling direct gestaakt. Het UMC Utrecht onderzoekt nog waarom er werd afgeweken van de gewone procedure. De verkeerde procedure werd vanaf medio april 2015 tot halverwege november 2016 toegepast.

Het ivf-laboratorium heeft ook embryo's ingevroren. Ook die kunnen bevrucht zijn door verkeerde zaadcellen. Er wordt nu overlegd met de betrokken stellen wat er met deze embryo's moet worden gedaan.

Geen reactie IGZ

Het UMC Utrecht heeft voorlopig de werkzaamheden in het laboratorium beperkt om de procedure beter te kunnen volgen. Alleen behandelingen waarvan de betrouwbaarheid kan worden gegarandeerd worden vervolgens hervat. De Inspectie Gezondheidszorg volgt de situatie nauwlettend, maar wil zolang het onderzoek loopt niet inhoudelijk reageren.

Vertrouwen in protocollen

Belangenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, Freya, heeft geschokt gereageerd op de fout in het ivf-laboratorium van het UMC Utrecht. De organisatie heeft echter alle vertrouwen in de geldende protocollen in Nederland en beschouwt de kwestie als een incident.

'We schrikken hier enorm van', aldus een woordvoerster. 'Een kinderwens is heel precair, zeker als die niet via de gewone weg in de slaapkamer te vervullen is. Dat vereist dat mensen 100 procent vertrouwen moeten kunnen hebben in het traject dat wordt doorlopen.'

De woordvoerster benadrukt echter dat de Nederlandse protocollen rond ivf heel nauwgezet en betrouwbaar zijn. De fout bij het UMC Utrecht zou veroorzaakt zijn omdat van die procedures is afgeweken. 'Juist omdat die regels zo streng zijn, komt dit zo hard aan. We beschouwen het als een incident, maar het is vreselijk voor de paren die dit treft. Dit telefoontje wil je niet krijgen van het ziekenhuis.'

Bron: ANP