Het verscherpt toezicht op de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort wordt opgeheven. De kliniek kwam in 2016 in opspraak na een aantal incidenten, met onder meer een dubbele zelfmoord en drugsgebruik dat werd gedoogd.

In de kliniek worden mensen behandeld met een psychiatrische aandoening die een strafbaar feit hebben gepleegd.

Verbetering

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateerden vorig jaar al dat de kliniek op veel vlakken verbetering liet zien, nadat enkele leden van de Tweede Kamer in 2016 opriepen tot een onderzoek naar de geconstateerde misstanden. Toch moest de kliniek nog aan een aantal zaken werken. Zo moest De Woenselse Poort in het vervolg voorkomen dat medewerkers niet weten hoe ze moeten optreden of dat niet durven. Ook moest de bedrijfscultuur minder gesloten worden.

De meeste aanbevelingen zijn opgevolgd, waardoor het verscherpte toezicht niet langer nodig is, aldus de inspectiediensten. Zo wordt er tegenwoordig strenger gecontroleerd op drugs.

Personeel en werkdruk

Wel zijn er nog enkele punten waarop moet worden gelet. De administratieve werkdruk is nog altijd hoog. Het doel was om die met 25 procent te te verminderen, maar dat wordt niet gehaald. Ook blijft voldoende bezetting en een goede balans tussen behandelend en verplegend personeel moeilijk, maar dat wordt onder meer veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt.

Bron: ANP