Farmaceuten moeten veel meer doen om ervoor te zorgen dat werkzame antibiotica beschikbaar blijven voor patiënten. Ze moeten meer antibiotica ontwikkelen en gevallen van antibioticaresistentie controleren en registreren. Dat blijkt uit een onderzoek naar de inspanningen van farmaceutische bedrijven voor bestrijding van antibioticaresistentie.

Het rapport komt van Access To Medicine Foundation (ATMF). ATMF is een met Brits en Nederlands overheidsgeld gefinancierde stichting. De stichting onderzoekt ieder jaar wat farmaceutische bedrijven doen om hun geneesmiddelen beschikbaar te maken voor mensen in arme landen.

Veel farmaceuten maakten wel al een begin in hun activiteiten tegen antibioticaresistentie, maar ze zijn nog niet ver.

Farmaceuten beloofden resistentie aan te pakken

De onderzoekers vergeleken dertig farmaceuten, waarvan acht grote farmaceuten met een eigen onderzoeksafdeling, tien producenten van generieke medicijnen en twaalf bedrijven die zich puur richten op ontwikkeling van middelen tegen infectieziekten. Al deze bedrijven tekenden in 2016 een verklaring waarin ze beloofden antibioticaresistentie aan te pakken.

Het onderzoek wordt nu gepubliceerd om de farmaceuten te herinneren aan hun maatschappelijke plicht. 'We zijn er vlot bij met ons onderzoek', zegt directeur Jay Iyer van ATMF in een verklaring, 'maar onze vragen hebben er in ieder geval wel toe geleid dat de bedrijven zich hebben afgevraagd hoe ze er voorstaan met hun inspanningen tegen antibioticaresistentie.'

GlaxoSmithKline en Johnson&Johnson voorop

Het Britse GlaxoSmithKline (GSK) brengt het er het beste vanaf, gevolgd door het Amerikaanse Johnson & Johnson (J&J). Zij zetten zich als enige in voor alle onderzochte onderdelen. GSK ontwikkelt de meeste antibiotica tegen ziekteverwekkers die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voorrang verdienen.

Slechts 3 op de 28 middelen haalt de markt

Alle bedrijven hebben samen slechts 28 antibiotica waarvan de ontwikkeling ver gevorderd is. Het verleden leert dat maximaal drie van deze middelen de markt halen. Voor maar twee van de 28 antibiotica ligt er een zogenaamd stewardship klaar. Een stewardship is een begeleidingsplan voor een geneesmiddel dat ervoor moet zorgen dat training en begeleiding van personeel, de toegankelijkheid van een middel en het monitoren van ziekteverwekkers wordt gegarandeerd.

Transparantie en beloning

In het onderzoek staat verder dat bedrijven bekend moeten maken hoeveel antibiotica er door de industrie worden geloosd. Ook moet de beloning van het verkooppersoneel worden losgekoppeld van de hoeveelheid antibiotica die ze verkopen.

Bron: NOS