De faillissementen van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen verliepen ongecontroleerd en dat was onnodig, stelt de Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen. De commissie presenteerde vandaag de uitkomsten van het onderzoek naar de ondergang van beide ziekenhuizen.

Eén schuldige is er niet, zegt een woordvoerder van de commissie. Dat het misging met de ziekenhuizen is 'een opeenstapeling van patronen', zo concluderen de onderzoekers. 'Partijen zijn te laat geweest met het onderkennen van de ernst van de situatie en zijn te lang blijven hangen in hun eigen visie en rolopvatting'.

'Gezamenlijke inspanning nodig'

De patronen waren volgens de onderzoekers alleen te doorbreken als alle partijen - ziekenhuisbestuurders, interne toezichthouders, zorgverzekeraars, IGJ, NZa, omliggende ziekenhuizen en het ministerie - zich gezamenlijk hadden ingespannen.

Het faillissement is vervolgens ook nog eens ongecontroleerd verlopen, terwijl alle betrokkenen de afloop hadden kunnen voorzien, stelt de commissie. Het gevolg: verwarring onder patiënten en zorgverleners, chaotische situaties bij de abrupte overdracht van patiënten en maatschappelijke en politieke commotie.

'Situatie ook voor andere ziekenhuizen denkbaar'

De onderliggende patronen zijn volgens de onderzoekers niet uniek. De commissie zegt dat het 'eenvoudig voorstelbaar' is dat ook andere ziekenhuizen met een hoge schuldenlast steeds meer moeten bezuinigen en daarbij langzaam in een neerwaartse spiraal terecht komen. Het is dus belangrijk dat er lessen worden getrokken uit de gang van zaken rondom de faillissementen, stellen de onderzoekers. Die doen in het rapport aanbevelingen voor alle betrokken partijen.

Zo schrijven ze onder meer: 'Het beschermen van de patiënt beschouwen wij als een gezamenlijke, primaire verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen in de "eerste ring". Onze aanbevelingen richten wij dan ook aan elk van hen, waarbij in onze ogen de Raad van Bestuur van een ziekenhuis dat in problemen raakt, als,eerste aan zet is om partijen om tafel te roepen teneinde tot een oplossing te komen.'

'Breng risico's in kaart'

Verder adviseren de onderzoekers in kaart te brengen wat de risico's zijn als de continuïteit van het ziekenhuis in gevaar komt. Per scenario moeten dan ook verantwoordelijken worden aangewezen voor het oplossen van die kwesties.

De commissie pleit ook voor duurzamere financiering van de ziekenhuiszorg. De twee MC-ziekenhuizen waren voor hun voortbestaan erg afhankelijk van de zorgverzekeraar, Zilveren Kruis. De commissie zegt dat het de voorkeur heeft meerjarencontracten met zorgverzekeraars af te sluiten.