Een verpleeghuis dat te weinig geld besteedt aan (extra) handen aan het bed, riskeert voortaan minder geld te krijgen. Dat is een van de maatregelen waarmee minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil bereiken dat iedere verpleeghuisbewoner genoeg tijd en aandacht krijgt.

Verpleeghuizen die weinig geld steken in managers en administratie en veel in hun personeel, worden in het vervolg de norm. Nu is het gemiddelde verpleeghuis nog de maatstaf. Dit jaar nog moeten verpleeghuisbewoners verbetering merken.

Bekijk fragment: Inspectie in verpleeghuis

85 procent moet worden besteed aan medewerkers

De Jonge wil waarborgen dat de 2,1 miljard euro die de komende jaren extra naar de verpleeghuiszorg vloeit, aan personeel wordt uitgegeven. In principe moet 85 procent van het geld besteed worden aan de medewerkers. Iedere instelling moet vooraf uitleggen waaraan zij het geld wil uitgeven. Blijken de middelen niet goed besteed, dan worden ze teruggevorderd.

Instellingen die niet aan de norm voldoen, krijgen ook minder nieuwe bewoners omdat zorgkantoren aspirant-bewoners gaan afraden daar hun intrek te nemen. Zij kunnen ook zelf beter bepalen welk verpleeghuis hun aanstaat, door de gegevens op kiesbeter.nl en de recensies op zorgkaartnederland.nl. Die laatste website krijgt daarvoor nu subsidie.

Verder wil De Jonge de administratieve rompslomp verder terugdringen en profiteren van moderne technologie. Er komt bijvoorbeeld een wedstrijd voor werkbesparende technische vindingen.

Actiz: Investeren in ontwikkeling

Actiz, een brancheorganisatie voor verpleeghuizen, plaatst een kanttekening: 'We zijn het er natuurlijk mee eens dat onnodige overhead aangepakt moet worden. Maar het is niet per definitie zo dat hoe minder overhead er is, hoe beter de zorg'. Sommige verpleeghuizen moeten volgens Actiz juist veel investeren in ontwikkeling, zoals nieuwe zorgvormen en technologie.

Ook regeringspartijen plaatsen kanttekeningen. Zo is D66-Kamerlid Vera Bergkamp ''n beetje bezorgd', omdat 'geld terugvorderen van verpleeghuizen, natuurlijk nóóit de bewoners mag raken'. Haar VVD-collega Sophie Hermans vindt dat er een belangrijke stap in het plan van de minister ontbreekt. De VVD wil dat bestuurders die hun werk niet doen, kunnen worden weggestuurd.

Bron: ANP