De petitie om behandeling met bacteriofagen in Nederland mogelijk te maken is afgelopen dinsdag aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg.nu was erbij en sprak met Ard Struijs, internist intensivist bij het Erasmus MC. Struijs was bij de petitieoverdracht aanwezig om bekend te maken dat het Erasmus MC een expertisecentrum voor antibioticaresistentie gaat oprichten. Daarvoor zijn nog handtekeningen van de Raad van Bestuur en nog financiering nodig, maar de intentie is er en het idee is dat de oprichting van het centrum al aan het begin van het nieuwe jaar rond is.

Het 'Expertisecentrum Gepersonaliseerde Infectie Management' wil 'kennis en expertise ontwikkelen om zich uiteindelijk in te zetten voor een veilige behandeling van patiënten met bacteriële infecties die met de gangbare antibiotica niet meer geholpen kunnen worden. Het pleit voor een gecoördineerd programma voor het inzetten van bacteriofagen in Nederland en kan hierbij de regie voeren bij onderzoek, onderwijs, en mogelijk toekomstige patiëntenzorg. Een opzet die wordt ondersteund door verschillende grote patiëntenorganisaties als Diabetes Vereniging Nederland, Harteraad, en de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting.'

Struijs: 'De mensen die nu in Nederland bacteriofagen nemen doen dat zonder medische begeleiding en zijn meestal afhankelijk van fagen verkregen uit Georgië. De Nederlandse geneeskunde biedt dit nog niet aan omdat het RIVM in een rapport stelt dat er nog onvoldoende onderzoek naar gedaan is en dat er meer Westers onderzoek moet komen.

De petitie is ongeveer een jaar geleden gestart. We dachten: als we dat gaan aanbieden, moeten we ook een vervolgplan hebben. Het afgelopen jaar hebben we keihard gewerkt binnen het Erasmus MC om daar een expertisecentrum in oprichting te maken waarbij de afdelingen intensieve care en medische microbiologie de handen ineen slaan om onderzoeksdata te gaan aanleveren. Dat kan uiteindelijk resulteren in het behandelen van patiënten, en dan met name patiënten die geen alternatieven meer hebben.

We verwachten begin volgend jaar in ieder geval een plan klaar te hebben met de handtekeningen van alle afdelingen en de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, waarmee we naar buiten kunnen treden. Hopelijk hebben we dan ook een startfinanciering om te beginnen en uiteindelijk patiënten te kunnen gaan behandelen.'

Bekijk hier de beelden van het aanbieden van de bacteriofagenpetitie.