Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar naar 400 euro. Ook de premie gaat omhoog is de verwachting. Daar staat tegenover dat de zorgtoeslag flink zal toenemen. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover woensdag in de Telegraaf. De cijfers komen naar buiten op Prinsjesdag als het demissionaire kabinet de begroting voor volgend jaar presenteert.

De stijging van het eigen risico komt hoofdzakelijk door de verwachte loonstijging in de zorg. Het eigen risico ligt nu op 385 euro. Vorig jaar steeg het eigen risico niet, maar de jaren daarvoor wel met 10 of 15 euro per jaar.

De zorgpremie zal volgens ramingen stijgen met ongeveer 6 euro per maand. Dat kan nog veranderen. Het kan nog een euro meer of minder worden. De zorgverzekeraars stellen de premie in het najaar vast.

De zorgtoeslag zal met zo'n 130 euro groeien. De helft hiervan is automatische compensatie. De andere 65 euro is het gevolg van kabinetsbeleid om de koopkracht van de laagste inkomens op peil te houden.

Onaanvaardbaar

Patiëntenfederatie Nederland, een koepel van patiëntenorganisaties, vindt de maatregel onaanvaardbaar. 'Mensen kunnen de zorgkosten vaak nu al niet meer ophoesten. Nu het eigen risico verhogen en tevens de zorgverzekering laten stijgen leidt tot mijden van zorg', stelt de organisatie.

De belangenbehartiger roept de Tweede Kamer op 'dit onzalige plan' bij de begroting van tafel te halen en 'liefst nog eerder.' De federatie wijst erop dat veel politieke partijen hebben aangegeven dat het eigen risico juist omlaag moet.

Formatieoverleg

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zwijgen in alle toonaarden over de mogelijke verhoging van het eigen risico in de zorg. Geen van de vier partijleiders wilde woensdag voorafgaand aan het formatieoverleg reageren op de berichtgeving. CU-voorman Gert-Jan Segers was nog het meest toeschietelijk en zei 'met het verkiezingsprogramma onder de arm' naar binnen te lopen.

Het eigen risico is jaarlijks onderwerp van discussie, maar wat het nu nog meer een heikel punt maakt is dat CDA en CU in de verkiezingscampagne juist pleitten voor verlaging ervan. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil het eigen risico afschaffen of verlagen.

Oppositie

De oppositie loopt vrijwel unaniem tegen de verhoging te hoop, maar ook de huidige coalitiepartij PvdA keert zich daartegen. De sociaaldemocraten hebben samen met de VVD met hun demissionaire kabinet de begroting voor komend jaar opgesteld, maar wijzen nu met de beschuldigende vinger naar de nieuwe coalitie in wording. Die vier partijen zouden in samenspraak met het demissionaire kabinet het eigen risico voor komend jaar kunnen verlagen, maar laten dat volgens de PvdA na. Kamerlid Henk Nijboer gaat donderdag proberen alsnog een van de vier formerende partijen over te halen een verlaging te steunen.

PVV-leider Geert Wilders en GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet noemen de verhoging 'onacceptabel'. Ellemeet wijst erop dat mensen niet meer naar de dokter gaan omdat ze daarvoor dan zelf moeten betalen. SP-Kamerlid Lilian Marijnissen vindt de stijging 'bizar' en 'schandalig'.

Reactie Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weet nog niet met hoeveel de zorgpremies volgend jaar omhoog gaan. 'Maar feit is dat de zorgkosten blijven stijgen. Dat moet toch op een of andere manier betaald worden', zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie.

Volgens de woordvoerder van ZN hebben verzekeraars de laatste jaren al een groot deel van hun financiële reserves ingezet om de stijging van de premies te beperken. Maar in hoeverre ze dit volgend jaar nog kunnen kon hij niets zeggen.

De koepelorganisatie zegt zich zorgen te maken over de verhoging van het eigen risico door de overheid. 'Vooral voor kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken.' De zorgkosten stijgen volgend jaar onder meer door nieuwe dure medicijnen die op de markt komen en de vergrijzing. Daardoor hebben steeds meer mensen complexere zorg nodig hebben.

Bron: ANP