De Eerste Kamer stemt dinsdag eindelijk over een nieuw systeem voor actieve donorregistratie. Als alles volgens planning verloopt, want nieuw uitstel is niet uitgesloten.

Voor aanname van de wet moeten 38 van de 75 senatoren voor stemmen. Tot dusver hebben 27 zich als ja-stem uitgesproken, twintig stemmen zeker tegen. Veel hangt af van de senatoren van CDA en VVD, die samen 25 zetels hebben en nog geen voorkeur hebben uitgesproken.

De stemming werd eerder al een week uitgesteld, omdat veel senatoren nog met vragen zaten. Een motie die bedoeld was om twijfelaars over de streep te trekken werd afgelopen week alsnog veranderd, omdat deze te veel aan de wet zou wijzigen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er dinsdag opnieuw om uitstel wordt gevraagd.

Expliciet voor kiezen

In het huidige systeem is iemand alleen donor als diegene daar expliciet voor kiest. Als het plan van Dijkstra wordt aangenomen komen mensen die geen keuze maken, geregistreerd te staan als hebbende 'geen bezwaar'. Veel senatoren vroegen zich de afgelopen tijd af of dit niet een te grote inbreuk is op de lichamelijke onschendbaarheid van burgers. Ook waren er zorgen over de rol van de nabestaanden. Kregen die nog wel genoeg inspraak?

Om aan die zorgen tegemoet te komen, diende een aantal partijen een motie in. Daarin werd de regering opgeroepen afspraken te maken met de sector, om ervoor te zorgen dat niet tot donatie wordt overgegaan als er geen nabestaanden te vinden zijn of als die zwaarwegende bezwaren hebben.

Rolverdeling tussen artsen en nabestaanden vastleggen

De opsteller van de motie, senator Jopie Nooren (PvdA), kreeg echter te horen dat er met deze formulering te veel werd afgeweken van het wetsvoorstel. Nooren wijzigde de tekst en roept de regering nu alleen op een standaard op te stellen 'waarin de rolverdeling tussen artsen en nabestaanden wordt vastgelegd'. De grote vraag is of er senatoren zijn die vanwege die afzwakking hun ja in een nee veranderen. De partijen laten hun leden vrij een eigen afweging te maken.

Een PvdA-woordvoerder sluit niet uit dat, voordat het debat dinsdag wordt hervat, de gewijzigde motie opnieuw wordt aangepast.

Bron: ANP