Er is een onderhandelaarsakkoord voor de eerste cao specifiek voor de kraamzorg. De overeenkomst omvat onder meer een loonstijging van 3 procent.

Wim van der Hoorn, cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn, geeft er met blijdschap kennis van: 'We leggen dit eerste mooie akkoord positief voor aan onze hardwerkende leden in de kraamzorg. De werkdruk is hoog, onder meer doordat er acht dagen achter elkaar moet worden gewerkt. Hier moet een goede waardering tegenover staan', aldus Van der Hoorn.

Uit de algemene CAO

De medewerkers krijgen er in 2017 eerst 0,65 procent bij en daarna nog eens 1 procent. Bovendien komt er een hogere eindejaarsuitkering en stijgt de toeslag voor onregelmatige diensten.

Werkenden in de kraamzorg vielen tot nu toe onder een algemene cao waaronder ook medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg vallen.

Bron: ANP