Ouderen die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),voelen zich steeds vaker erg eenzaam. Ze hebben ook steeds minder vertrouwen in de bereidwilligheid van het eigen sociale netwerk voor hulp. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), schrijft NU.nl. De Wmo helpt ouderen zo lang mogelijk thuis te wonen.

Van alle Wmo-gebruikers vreest 85 procent geen sociaal vangnet te hebben op het moment dat zich een noodsituatie voordoet; onder ouderen zonder Wmo is dit 20 procent. Het SCP vindt dat deze cijfers de aannames die de overheid heeft gedaan tegenspreken. Het beleid gaat er namelijk van uit dat mensen een beroep kunnen doen op hun netwerk en zo langer thuis kunnen wonen.

'Aantal eenzame ouderen niet gedaald'

Het SCP constateert verder dat het aantal eenzame ouderen de afgelopen jaren niet is gedaald. Ouderen voelen zich vooral eenzaam wanneer een intieme relatie of vertrouwenspersoon ontbreekt. Het rapport stelt ook dat huishoudelijke hulp aan 75-plussers met een kwart gedaald is. De oorzaak van die afname is niet duidelijk.

De Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2015 - evenals de Participatie- en de Jeugdwet - van het rijk overgedragen naar de gemeenten. 

Bron: NU.nl