Er moet een eenduidige richtlijn komen om complicaties met bekkenbodemmatjes te rapporteren. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het AVROTROS-programma Radar besteedde meerdere keren aandacht aan problemen met de bekkenbodemmatjes. Uit een wereldwijd onderzoek, de 'Implant Files', op initiatief van Radar en dagblad Trouw, bleek dat de controle op medische hulpmiddelen en implantaten zo gebrekkig is dat ernstige bijwerkingen lang onopgemerkt blijven en levens in gevaar komen.

Volgens het RIVM is er in de literatuur weinig te vinden over de duur en ernst van complicaties met bekkenbodemmatjes. Dat komt onder meer omdat meldingen niet eenduidig worden geïnventariseerd. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn klachten gekomen over de matjes. Daaruit blijkt dat er ernstige complicaties kunnen optreden.

Toezegging voor een CE-markering

Radar besteedde meerdere keren aandacht aan de bekkenbodemmatjes. Hoe makkelijk kun je een medisch hulpmiddel op de markt brengen? Radar probeerde zo'n hulpmiddel, gemaakt van een mandarijnnenetje, op de markt te brengen, en kreeg een toezegging voor een CE-markering.

Terugkijken: Mandarijnennetje als implantaat: Goedkeuring implantaten is een farce

Bekkenbodemmatjes worden gebruikt bij bijvoorbeeld een verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen. Voor vrouwen met zo'n matje kan het een begin zijn van een leven vol pijn. De matjes worden volgens het RIVM sinds 2002 gebruikt. In 2011-2012 zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van klachten. Meldingen over de matjes gaan volgens het RIVM vooral over producten die nu niet meer op de Nederlandse markt zijn.

Implant Files

Radar en dagblad Trouw hebben het initiatief genomen voor een wereldwijd onderzoek naar het toezicht op implantaten. Uit die uitzending, Implant Files, bleek dat bijwerkingen zo lang onopgemerkt bleven dat levens in gevaar komen.

Meer over de Implant Files

Meer uitzendingen over medische hulpmiddelen en implantaten