Van de hele bevolking van Nederland kan 14 procent als 'riskante drinker' worden aangemerkt. Dat zegt het Trimbos Instituut op de eigen site.

'Van de 80 procent van de bevolking van achttien jaar of ouder die in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken, kan één op de zes als riskante drinker worden aangemerkt. Dit komt overeen met 1.790.000 personen of te wel 14 procent van de totale bevolking', becijfert de organisatie.

Wanneer ben je een risicodrinker?

Een riskante drinker is iemand die door zijn of haar drankgebruik problemen krijgt, zoals bijvoorbeeld verplichtingen niet kunnen nakomen of rijden onder invloed.

Riskante drinkers komen onder mannelijke alcoholgebruikers bijna drie keer vaker voor dan onder vrouwelijke drankconsumenten. Onder hoogopgeleide drinkers zitten twee keer zo veel riskante innemers als bij laagopgeleide alcoholgebruikers.

Bron: ANP