Minister Edith Schippers van Volksgezondheid zou onze privacy zodanig schenden dat ze er een 'prijs' voor heeft gewonnen. Schippers krijgt de zogenoemde Big Brother Award omdat ze zorgverzekeraars meer mogelijkheden wil geven medische gegevens van klanten te bekijken.

De winnaar werd maandagavond bekendgemaakt in Amsterdam. Er werden in totaal 4673 stemmen uitgebracht. Een meerderheid van 51 procent van die mensen maakte een keuze voor Schippers. De nieuwe wet van de bewindsvrouw, die is aangenomen door de Tweede Kamer en goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens, maakt het makkelijker voor verzekeraars dossiers in te zien om fraude op te sporen.

Trots

Schippers liet weten 'trots' te zijn op de prijs. 'Vier jaar geleden kreeg ik de award voor het mogelijk maken van meer en betere informatie-uitwisseling tussen artsen. Dat levert minder medische missers en betere zorg voor patiënten op. Daar ben ik nog steeds trots op. Nu krijg ik de award omdat ik met behoud van het medisch beroepsgeheim het mogelijk maak dat gecontroleerd kan worden of zorg daadwerkelijk is verleend. Zorggeld moet worden besteed aan zorg; goed op het premiegeld van mensen passen is mijn missie. Ik ben ook hier er trots op dat ik daaraan kan bijdragen.'

Bron: ANP