De Hoge Raad moet zich uitspreken over de vraag wanneer euthanasie bij psychiatrische patiënten en demente ouderen precies is toegestaan. Dat zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Regionale Toetsingcommissies Euthanasie (RET's) in EenVandaag. Kohnstamm: 'Ik ben er voor dat er meer zaken naar de Hoge Raad gaan. Als het gaat om euthanasiezaken waar de vraag is over hoe de wet geïnterpeteerd moet worden, dan is het verstandig om de hoogste rechter van dit land om uitleg te vragen.' De RET's toetsen achteraf of een arts zorgvuldig heeft gehandeld bij het verlenen van euthanasie.

Kohnstamm denkt hierbij onder andere aan grensgevallen in de psychiatrie, waar veel discussie onder artsen over is. 'Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of er sprake moet zijn van een behandelrelatie. Moet de arts die de euthanasie uitvoert, ook de behandeld arts van de patiënt zijn? Wij denken van niet. Maar het is goed om dit soort rechtsvragen aan de Hoge Raad voor te leggen.'

Als het gaat om euthanasie bij zwaar dementerende patiënten wil Jacob Kohnstamm sowieso dat er scherper wordt gekeken of alles wel goed is gegaan. Kohnstamm: 'We gaan voortaan alle artsen die betrokken zijn bij euthanasie bij diep demente patiënten sowieso uitnodigen bij de commissie. Juist om uitleg te vragen over hoe dat gegaan is.'

Toetsingscommissie had 'stop' moeten roepen

De voorzitter van het hoogste toetsingsorgaan reageert hiermee op kritiek van artsen en deskundigen die van mening zijn dat de euthanasiewet te ver is doorgeschoten in bepaalde gevallen. Zo stelt oud-toetsingslid Theo Boer in EenVandaag dat er veel eerder aan de rem had moeten worden getrokken. Boer: 'Achteraf had ik stop moeten roepen. Laat de rechter zich hier maar over uitspreken, hier gaan wij als toetsingscommissie niet over.'

Ook hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen kraakt de manier waarop het toezicht op euthanasie is geregeld in Nederland af. Buijsen: 'Wat mij tegen de borst stuit is dat de toetsingcommissie bepaalt wat de betekenis van de euthanasiewet is. Zij bepalen in hun eentje of de deur wijd of juist minder wijd wordt opengezet. Niemand heeft die mensen gekozen. Ik vind dat het parlement zich moet uitspreken over de reikwijdte van de euthanasiewet en niemand anders.'

Bekijk het fragment:

Bron: EenVandaag