Nu steeds meer coronapatiënten herstellen van een langdurige ziekenhuisopname, neemt de druk op revalidatiecentra toe, schrijft Trouw. Revalidatieklinieken zien een forse toestroom van patiënten die weliswaar hersteld zijn van Covid-19, maar door een ziekenhuisopname ernstig verzwakt zijn.

Tegelijk met de afname van de druk op de intensive-careafdelingen neemt de druk bij revalidatieklinieken toe. Een landelijk beeld van deze patiëntenstroom ontbreekt. Daarom inventariseert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op dit moment hoe de revalidatieklinieken ervoor staan.

'Grote groep nieuwe patiënten'

Voorzitter Willem Wiegersma van Basalt in Den Haag, de grootste kliniek voor medisch specialistische revalidatie in Nederland, pleit voor de inrichting van een landelijk coördinatiecentrum voor de spreiding van revalidatiepatiënten. 'We worden geconfronteerd met een grote groep nieuwe patiënten. De revalidatiezorg in Nederland kende al lange wachtlijsten en als we niet nu al actie ondernemen voorzie ik dat die wachtlijsten weer gaan groeien.'

Bron: MediaWatch / Trouw