Een kwart van de jongeren die in de eerste helft van dit jaar een beroep deden op jeugdhulp werd doorverwezen door de gemeente. Dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen ging het nog maar om 12 procent van de verwijzingen. In 41 procent van de gevallen is het de huisarts die een patiënt doorverwijst.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Sinds 1 januari vorig jaar valt jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De verwijzingen komen van de politie, gemeentelijke wijk- en buurtteams of de school.

In totaal 287.000 mensen deden in de eerste zes maanden een beroep op jeugdhulp, ongeveer evenveel als in de eerste helft van 2015. Dat komt neer op 6,5 procent van de jongeren onder de 23 jaar. Het gaat om hulp bij gedragsproblemen, psychische nood, een verstandelijke beperking of om ouders die grote moeite hebben met de opvoeding.

In zo'n 13.000 andere gevallen werd geen hulp 'in natura' verleend, maar was uitsluitend sprake van financiële jeugdhulp via het persoonsgebonden budget (pgb).

Bron: ANP