De doorstart van het bankroete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam gaat niet door. Dat heeft een woordvoerder van het ziekenhuis gezegd.

'Dit betekent dat het ziekenhuis en al haar poliklinieken daadwerkelijk gaan sluiten, maar niet voordat de overdracht van zorg en de medische dossiers zorgvuldig is afgerond', aldus de zegsman van het ziekenhuis.

De plannen van de aandeelhouders met het bankroete hospitaal stonden geheel los van CCN. Dat betekende ook dat zorgondernemer Loek Winter, die eigenaar was van de inmiddels failliet verklaarde ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad en bij CCN betrokken is, er geen rol bij zou spelen. Daar was enige onrust over in het Slotervaartziekenhuis en ook bij de Amsterdamse raadsfractie van de SP.

Meerdere partijen geïnteresseerd

De curatoren spraken de laatste dagen alleen met deze groep belangstellenden. Er hadden meerdere partijen interesse voor (onderdelen van) het ziekenhuis(gebouw), maar de voorkeur ging uit naar CCN. Na uitvoerig overleg tussen de overnamekandidaat, de zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit moesten de curatoren echter de conclusie trekken dat het er niet inzat. 'Het gedane voorstel kon niet rekenen op de steun van een aantal betrokken partijen.'

'Patiëntveilige en beheerste afbouw'

Er zijn nu afspraken gemaakt om tot een 'patiëntveilige en beheerste afbouw van de zorgverlening' in het Slotervaart te komen. Die gaan niet alleen over reeds geplande bezoeken aan de poliklinieken, maar ook over de overdracht van medische dossiers.

'Hier zal zo lang als nodig is tijd voor worden genomen, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden', aldus de woordvoerder. De afspraken worden komende dagen uitgewerkt. Ook de ziekenhuizen in de omgeving hebben hun medewerking toegezegd.

OR legt schuld bij Zilveren Kruis

De ondernemingsraad van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is 'ontgoocheld' dat het bankroete hospitaal dichtgaat. De raad geeft zorgverzekeraar Het Zilveren Kruis de schuld. 'Die heeft gistermiddag de curator een brief gestuurd met de mededeling niet akkoord te gaan met het plan. De argumenten die Zilveren Kruis gebruikt om het plan te verwerpen zijn naar de mening van de OR niet steekhoudend. Zowel de OR als de meerderheid van de medische staf vond dat het plan verdere uitwerking verdiende en kansen bood op werkgelegenheid voor medewerkers van het Slotervaartziekenhuis en voor continuïteit van zorg aan patiënten.'

De OR is 'verbijsterd dat het Slotervaartziekenhuis slachtoffer is geworden van misbruik van marktmacht door het Zilveren Kruis en ontgoocheld dat er niet wordt ingegrepen door zorgminister Bruins.'

Bron: ANP