Kinderen die zijn verwekt met donorzaad van medisch centrum Bijdorp in Barendrecht willen zekerheid hebben over hun afstamming. Ze eisen in een civiele procedure een dna-vergelijking met de inmiddels overleden eigenaar van de kliniek, Jan Karbaat. Die zou zijn eigen sperma hebben gebruikt bij zijn cliënten en daardoor 49 donorkinderen hebben verwekt.

Omdat Karbaat zelf ook nog twintig kinderen kreeg, zouden er zeker 69 afstammelingen van de vruchtbaarheidsarts zijn. De advocaat van de zogeheten Kardaatgroep wees op de 'identiteitsproblemen die zij hebben, het gebrek aan kennis over ziektes in de familie en het risico dat ze een liefdesrelatie met een broer of zus beginnen. Dat geeft een verhoogd risico op genetische afwijkingen, ook voor hun kinderen.'

Link tussen donorkinderen via dna van een kind van Karbaat

De 49 donorkinderen, van wie de aanwezigen bij de rechtszitting in Rotterdam een opvallende gelijkenis vertoonden, zijn via een dna-onderzoek van een bekend kind van Karbaat al aan elkaar gelinkt. Dat wil formeel echter nog niet zeggen dat ze van Karbaat zelf afstammen. Die zou zelf echter tegen een van hen hebben bekend dat hij zijn eigen sperma heeft gebruikt. De advocaat van de nabestaanden deed dat af als een bericht van horen-zeggen.

Dossiers over de inseminaties zijn niet meer voorhanden, volgens de advocaat van de Karbaatgroep omdat de kliniek een chaotische administratie bijhield en dossiers heeft vernietigd. Hij sprak van een fundamenteel grondrecht, 'het recht om te weten van wie je afstamt'.

Nabestaanden Karbaat ontkennen

De nabestaanden ontkennen dat Karbaat de donor was en beroepen zich op de anonimiteitswaarborg die voor 2004 gold voor spermadonoren. Ook het behoud van de privacy van Karbaat wordt als argument gebruikt.

'Karbaat vroeg jaarlijks om foto kinderen'

De advocaat van de kinderen betitelde hem echter als verwekker. 'Het in een naburige kamer produceren van sperma om het daarna bij cliënten in te brengen, dat is bijna verwekkerschap.' Hij wees er ook op dat Karbaat jaarlijks om een foto van de donorkinderen vroeg. De rechter wees erop dat het -onderzoek Karbaat juist ook kan vrijpleiten.

'Zoiets fundamenteels belemmert mij in mijn sociaal functioneren'

Een van de kinderen benadrukte 'namens al mijn inmiddels gevonden broers en zussen' dat er snel duidelijkheid moet komen. 'Zoiets fundamenteels als niet weten wie je bent belemmert mij in mijn sociaal functioneren.' Een vrouw verhaalde geëmotioneerd over haar kind van negen en twee andere donorkinderen die alle drie een vorm van autisme hebben.

De uitspraak in de bodemprocedure is op 13 februari.

Bron: ANP