Mannelijke patiënten die bloed krijgen van een vrouw die zwanger is geweest, hebben een kleinere overlevingskans, Dit blijkt volgens bloedbank Sanquin en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) uit onderzoek naar 31 duizend bloedtransfusies. De onderzoekers publiceren hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA.

Volgens de onderzoekers laten de resultaten zien dat transfusies met bloed van vrouwelijke donors die zwanger zijn geweest in een negatief verband staan met de overlevingskans van mannelijke patiënten die dit bloed krijgen. Dit is voornamelijk het geval bij mannen jonger dan vijftig jaar.

Koppeling

Wetenschappers onderzoeken nog altijd hoe ze bloedtypes zo goed mogelijk aan elkaar kunnen koppelen. Een ‘mismatch’ kan ernstige gevolgen hebben en de effecten zijn pas na een aantal jaren pas echt zichtbaar. De oorzaak hiervan is daardoor moeilijk de achterhalen, maar het vermoeden bestaat dat de voorgeschiedenis en medische aanleiding voor de transfusie een rol spelen.

Verder onderzoek

Geslacht speelt op dit moment nog geen rol bij het zoeken van het juiste donorbloed voor een patiënt, omdat er nog geen oorzaak is gevonden voor de lagere overlevingskans. De onderzoekers gaan nu daarom samenwerken met buitenlandse onderzoeksgroepen om verklaringen te vinden.

Bron: Sanquin