De veroordeling van George H. tot een levenslange celstraf, wegens het vermoorden van twee jonge Dominicanen, blijft gehandhaafd. H. doodde de beide slachtoffers in 2013 in Amsterdam door hen in te spuiten met een fatale dosis succinylcholine, een moeilijk te traceren spierverslapper. H., eveneens Dominicaan van geboorte, pleegde de moorden om tonnen aan verzekeringsgeld te innen.

De Hoge Raad heeft de juridische bezwaren van H. tegen de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam dinsdag verworpen. Zowel de rechtbank als - in hoger beroep - het gerechtshof hadden H. levenslang opgelegd.

Identieke werkwijze

Bij de Hoge Raad heeft H. aangevoerd dat er niet genoeg bewijs was voor zijn betrokkenheid bij een van de moorden. Volgens de raad is dat bewijs er wel en heeft het Amsterdamse hof dat in zijn uitspraak goed gemotiveerd. H. is bij beide moorden vrijwel identiek te werk gegaan. Het hof omschreef die werkwijze destijds als 'planmatig, berekenend en geraffineerd'.

Regelaar praktische zaken

H. wierp zich bij beide slachtoffers op als regelaar van praktische en financiële zaken. Hij sloot kort voor hun dood overlijdensrisicoverzekeringen af op hun namen, met zichzelf en zijn moeder als begunstigde. De zaak kwam aan het rollen doordat verzekeringsmaatschappijen onraad roken.

Bron: ANP