De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) maakt zich zorgen om de veiligheid van patiënten en roept aan de hand van een petitie de Tweede Kamer op hier aandacht aan te besteden. Door toenemende personeelstekorten en de daarmee samenhangende hoge werkdruk is de veiligheid van patiënten lastiger te waarborgen, meldt de NVDA in een persbericht.

De NVDA stelt dat het steeds moeilijker wordt om vacatures te vullen. Mede door grote regeldruk en complexe zorgvragen komt de toegankelijkheid van het beroep onder druk te staan, wat zorgt voor personeelstekorten.

Mogelijke gevaren door personeelstekort

De NVDA vreest dat door het toenemende tekort aan doktersassistenten de selectieprocedure voor nieuwe werknemers soepeler kan worden. Door de hoge nood zullen kandidaten mogelijk sneller worden aangenomen, wat de kwaliteit van de zorg in gevaar zou brengen.

Een ander gevaar is dat werkgevers steeds vaker beroep doen op zelfstandigen, studenten en uitzendkrachten. Dit komt de patiëntveiligheid volgens de NVDA ook niet ten goede, omdat de kans bestaat op minder binding met patiënten, minder kennis en minder goed op elkaar ingewerkte teams.

De NVDA constateert ook dat steeds meer doktersassistenten na het behalen van hun diploma een vervolgopleiding kiezen en niet instromen in het beroep.

NVDA wil 'passende maatregelen'

De NVDA wil dat de leden van de vaste Kamercommisie Volksgezondheid, Welzijn en Sport de patiëntveiligheid waarborgen door te zorgen voor 'passende maatregelen, zoals het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het beroep, financiële ruimte voor meer ondersteunend personeel en behoud van doktersassistenten en triagisten.'

Bron: Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten