Amerikaans onderzoek wijst uit dat door een dna-onderzoek bij pasgeborenen meer dan negenhonderd ziektegenen tegelijk kunnen worden bekeken. Op dit moment worden er bij pasgeboren kinderen twintig erfelijke ziektes opgespoord.

Pasgeborenen in Nederland krijgen een hielprik  waardoor twintig erfelijke ziekten kunnen worden opgespoord. De overheid wil dat uitbreiden naar dertig in de komende jaren. Uit dit nieuwe onderzoek, genaamd BabySeq, blijkt dit slechts een greep uit het aantal ziektes dat mogelijk onderzocht kan worden. 

Risicoprofiel kan kind beïnvloeden

In het onderzoek werd de gebruikelijke hielprik in Amerika – waar dertig ziekten mee worden opgespoord - vergeleken met een modern genetisch onderzoek naar alle actieve genen. Hierbij werden meer dan 900 ziektegenen tegelijk bekeken, waardoor ouders beter weten hoeveel risico het kind op welke ziekte heeft. Als een bepaalde genvariant bij het kind wordt ontdekt, wil dat nog niet betekenen dat het kind daadwerkelijk ziek zal worden.

Door dit project kunnen meer afwijkingen worden opgespoord dan bij de hielprik, maar vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe dit de ouders en het kind beïnvloedt. De onderzoekers zijn bang dat het kind te veel zijn leven zal aanpassen op het risicoprofiel.

Dokters van Morgen

Gaan we naar een toekomst waarbij er alleen nog maar gezonde kinderen geboren worden? Waarin al op jonge leeftijd bepaald kan worden of je topsporter kunt worden, door naar je genen te kijken? 

Bekijk de uitzending van Dokters van Morgen over dna

Bron: NRC