Diverse Nederlandse kinderen met diabetes zijn de laatste maanden zieker dan nodig geworden door een late vaststelling van ketoacidose, verzuring van het bloed. Dat zegt kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Hij beklemtoont dat hier in Nederland geen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, maar hij hoort dit 'opmerkelijk veel' van collega-kinderartsen. Hij wijt de ontwikkeling vooralsnog aan de vrees voor het coronavirus, waardoor mensen terughoudender waren om dokter of ziekenhuis te bezoeken of zich tevreden stelden met diagnoses per telefoon.

Oorzaak door coronavrees

Kinderen krijgen nauwelijks corona, maar lopen door genoemde terughoudendheid wel bijkomende schade op, aldus de kinderarts. 'Dit soort collateral damage moeten we bij een tweede piek echt zien te voorkomen.'
Volgens het magazine Medisch Contact kreeg bijna de helft van de Duitse kinderen bij wie diabetes type 1 werd vastgesteld, tijdens de eerste maanden van de coronacrisis ketoacidose. Dat was bijna twee keer zoveel als eerder, meldt het blad. Wetenschappers konden daar nog geen harde conclusies aan verbinden, maar ook hier wordt vermoed dat de oorzaak in de coronavrees ligt.

In Duitsland worden gegevens van ruim 90 procent van de kinderen met diabetes type 1 in een nationaal register vastgelegd. Ketoacidose kan ontstaan als er te veel glucose in het bloed zit. Door die verzuring kan iemand heel beroerd worden en zelfs verward. Uiteindelijk kunnen lichaamsfuncties uitvallen.

Bron: ANP