Als er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt, dan wil het kabinet dat zorgmedewerkers en kwetsbare groepen als eerste gevaccineerd worden. Bij een tweede partij vaccins worden ook mensen met vitale beroepen ingeënt tegen het virus. Pas daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt. Dat blijkt uit een notitie die een deel van de ministerraad dinsdag bespreekt en waarvan de strekking bekend is bij NRC.

Het gaat bij die eerste groep om naar schatting 3,5 miljoen mensen. Onder 'kwetsbaren' worden mensen geschaard die ouder zijn dan 70 jaar én niet zelfredzaam zijn, volwassenen met risicovolle aandoeningen (zoals suikerziekte, hartpatiënten, longziekten) en mensen met ernstig overgewicht.

Lees ook: Gezondheidsraad adviseert 60-plussers en zieken eerst te vaccineren

Het plan is nog wel met veel onzekerheid omgeven

Met dit plan loopt het kabinet vooruit op een advies van de Gezondheidsraad dat donderdag komt over de vraag wie als eerste gevaccineerd mag worden. Het plan is nog wel met veel onzekerheid omgeven.

Bron: ANP MediaWatch/ NRC