Privacy-organisaties als Privacy First waarschuwen voor vergaande consequenties van het delen van medische dossiers van miljoenen Nederlandse burgers. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien, staat in een opiniestuk van Platform Burgerrechten.

Huisartsen kunnen tijdens de coronacrisis belangrijke medische gegevens van patiënten beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) aan bijvoorbeeld huisartsenposten of de spoedeisende hulp. Patiënten kunnen hier mondeling toestemming voor geven als ze dit nog niet schriftelijk hebben gedaan.

Beroepsgeheim

De Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van VWS verzwijgen volgens Privacy First 'de verstrekkende technische gevolgen' van de vorige week aangekondigde maatregel. 'Deze houdt onder meer in dat het medisch beroepsgeheim dat op de dossiers van miljoenen Nederlanders rust, technisch wordt opgeheven en de dossierhoudend arts wordt overruled', lichten ze toe.

Hackrisico

Platform Burgerrechten, Privacy First, het Humanistisch Verbond en Stichting KDVP waarschuwen ervoor dat de medische dossiers te raadplegen zijn door tienduizenden op het systeem aangesloten zorgverleners, elk van hen is een potentieel hackrisico. 'Ongeacht of de patiënt toestemming geeft, zal diens dossier namelijk technisch al open staan voor raadpleging vanuit tienduizenden toegangspunten.'

Volgens de organisaties zijn het ministerie van VWS en de Autoriteit Persoonsgegevens niet transparant over deze implicaties.

Bron: ANP