'De decentrale selectie voor de studie geneeskunde is niet beter dan loting', dat stelt studentenkoepel De Geneeskundestudent'

Twee jaar geleden werd de decentrale selectie ingevoerd voor de studie geneeskunde. Studenten worden nu op basis van onder andere motivatie, toelatingstoetsen en inzet geselecteerd. Voorheen werd toelating door een loting bepaald. 

Toename in aanvullende cursussen  

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat door decentrale selectie de toegankelijkheid van de opleiding geneeskunde in gevaar komt. 'Het aantal eerstejaarsstudenten dat een aanvullende cursus heeft gedaan, is verviervoudigd ten opzichte van de periode waarin loting de selectiemethode was.' zegt de woordvoerder van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), een partner van De Geneeskundestudent. 

Deze cursussen worden vaak gedaan omdat ze de kans zouden vergroten om het toelatingsexamen te halen. Aanvullende cursussen zijn erg prijzig, waardoor alleen de rijkere kandidaten de cursussen kunnen betalen. 

'Het overgrote deel is rijk'

'Geneeskundestudenten blijken uit eerder onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van huis uit al rijker te zijn dan andere studenten in het hoger onderwijs. De toename van het aantal studenten dat cursussen volgt, wijst erop dat artsen door dit systeem steeds meer uit een rijke omgeving zullen komen', zegt de woordvoerder. 

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) geeft aan dat universiteiten vaak meerdere selectiemethoden toepassen naast toelatingstoetsen, zoals motivatiegesprekken. Tijdens deze gesprekken krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun keuze voor geneeskunde én voor de universiteit toe te lichten. 

Elke student op de juiste plek

Volgens de VSNU is het met decentrale selectie vaak beter mogelijk om elke student op de juiste plek te krijgen, omdat studenten een bewustere studiekeuze maken. Iedere universiteit mag binnen de wet zijn eigen selectieprocedure bepalen, die aansluit op de inhoud en inrichting van de opleiding. 

De scholier zal zich moeten inlezen in de opleiding en vervolgens moeten afwegen of de studie geneeskunde én de universiteit past bij het beeld wat hij of zij voor ogen heeft. Volgens de VSNU ontstaat hierdoor een betere match tussen student en opleiding.  

Effecten van decentrale selectie

Volgens de KNMG en De Geneeskundestudent is echter niet bewezen dat decentrale selectie leidt tot betere artsen. Ook is er geen bewijs dat er sinds de invoering een toename is van het aantal studenten dat de opleiding met succes afgerond heeft. 'Zonder bewezen verbeteringen wordt er extra druk op de studenten gelegd', concludeert het onderzoek.

Volgens de VSNU is decentrale selectie pas kort in gebruik, waardoor de claim over het studiesucces niet te onderbouwen is. Volgens de VSNU heeft de decentrale selectie wel positieve effecten. Een student die door de selectie heen komt, en dus geschikt wordt geacht, zou minder vaak studievertraging oplopen of wisselen van opleiding. 

Loting als alternatief

Loting is volgens de KNMG en De Geneeskundestudent voor nu de enige manier waarmee toegankelijkheid niet in het geding komt. De alternatieven die er nu zijn, zijn namelijk duur en tijdrovend. De organisaties staan open voor eventuele andere manieren van selecteren.

De VSNU benadrukt dat met loting de capaciteit niet verruimd wordt, en vindt daarom dat het effect op toegankelijkheid niet zomaar aangenomen kan worden. Je kan hoogstens spreken van kansengelijkheid bij loting, vindt de VSNU. 

De VSNU ziet veel voordelen aan het decentrale systeem, maar dan moet het wel goed uitgevoerd worden. De herinvoering van loting zou een goede aanvulling kunnen zijn op het decentrale selectiesysteem. 'Als loting weer een optie wordt, hebben universiteiten er een keuzemogelijkheid bij en kunnen ze overwegen welke selectiemethode het beste past', aldus de VSNU