Verschillende artsen en feministische organisaties willen dat de zogeheten overtijdpil makkelijker verkrijgbaar wordt. De behandeling zou juridisch en medisch gezien niet onder abortus vallen. Samen gaan zij in hoger beroep tegen de Nederlandse staat, die van mening is dat de pil onder abortus valt.

In de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) staat hoe de abortushulpverlening in Nederland is geregeld. De wet ging in 1984 van kracht. In de Wafz staat de overtijdsbehandeling niet beschreven als abortus. 

Overtijdsbehandeling vroeger instrumenteel en niet met pil

De overtijdbehandeling wordt überhaupt niet genoemd in de Wafz. Dit komt voornamelijk omdat - toen de wet van kracht ging - bij die behandeling nog niet met zekerheid was vastgesteld dat de vrouw zwanger was. Daarnaast was de overtijdsbehandeling toen instrumenteel in plaats van met een pil, dus werd deze sowieso in het ziekenhuis uitgevoerd. 

Lees ook: Het tekort aan anticonceptiepillen, wat is er aan de hand?

Ondanks dat de behandeling nu ook in pilvorm bestaat, krijgen alleen ziekenhuizen met een vergunning de middelen voor de behandeling geleverd. De behandeling is strafbaar voor huisartsen, staat in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De overheid baseert zich op artikel 296 in het Wetboek van Strafrecht. In dat artikel staat dat de afbreking van een zwangerschap of vermoedelijke zwangerschap door een niet-bevoegde arts strafbaar is. 

Pas na 45 dagen sprake van een 'intacte zwangerschap'

Onterecht, vinden de artsen en feministische organisaties. Want, zo zeggen zij, bij een overtijdpil is er nog geen sprake van een 'intacte zwangerschap'. Dat kan pas na 45 dagen worden vastgesteld, omdat er na die tijd pas sprake is van hartactie. De eisers stellen dat de overtijdpil om die reden een intacte zwangerschap voorkomt, in plaats van afbreekt. Dat zou betekenen dat de overtijdpil anticonceptie is, geen abortus.    

"Het zijn juist de meest kwetsbare vrouwen die niet naar een kliniek kunnen of durven reizen, maar wel naar de huisarts kunnen" #overtijdpilisnietcrimineel pic.twitter.com/tRlrGllaiy

— De Bovengrondse (@DeBovengrondse) 13 december 2018

Eisers in hoger beroep bij Gerechtshof

De overheid is van mening dat een zwangerschap niet begint bij het functioneren van het hart van een embryo en is het niet eens met die definitie van 'intacte zwangerschap'. 

De rechtbank gaf in een eerdere uitspraak de eisers geen gelijk en stelde dat de overtijdsbehandeling inderdaad strafbaar is tenzij deze wordt uitgevoerd door een bevoegde arts in het ziekenhuis. De eisers gaan nu in hoger beroep bij het Gerechtshof in Den Haag.

Bron: OneWorld