Mensen die een grotere kans hebben om verward te raken, kunnen vanaf heden overal terecht voor een crisiskaart, een pasje waarop staat hoe ze het beste kunnen worden geholpen als het misgaat. Ze moeten dat vooraf invullen met een consulent, vaak een ervaringsdeskundige. De crisiskaart is er op beperkte schaal al even, maar het netwerk van consulenten dekt nu het hele land.

Op het kaartje moet staan wat anderen tijdens een crisis van de drager moeten doen of laten. Het dragen ervan geeft ook een veiliger gevoel, blijkt uit de eerste ervaringen. De informatie kan bovendien voorkomen dat de politie er onnodig wordt bijgehaald.

Belangrijke informatie

Er kan informatie op over medicijnen, te vertonen of te vermijden gedrag (soms werkt bijvoorbeeld een omarming helemaal averechts), dierbaren die moeten worden gebeld of zelfs dat er eventueel voor een huisdier moet worden gezorgd.

De crisiskaart is een initiatief van de stichting Crisiskaart Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en het Schakelteam Personen met verward gedrag. De pas is gratis voor de dragers en aan te vragen via een website.

Iedereen met een psychische kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenafwijking of lichte dementie komt in aanmerking voor de kaart.

Bekijk hier een voorbeeld van de crisiskaart

Bron: ANP