Om te zorgen dat gemeenten meer arbeidsgehandicapten aan een baan helpen, is een andere aanpak mogelijk. Het is voor gemeenten nu financieel minder aantrekkelijk om zich in te zetten voor bepaalde mensen met een beperking, concludeert het Centraal Planbureau (CPB).

Voor gemeenten is er wel een duidelijke prikkel als ze mensen uit de bijstand helpen: als die werk krijgen, bespaart de gemeente op uitkeringen. Ook maakt een gemeente dan nauwelijks kosten voor subsidies of begeleiding.

Het CPB wijst erop dat gemeenten minder mensen met een beperking aan een baan helpen dan gepland. Wellicht is een andere manier van financiering nodig om alle doelgroepen uit de Participatiewet aan het werk te krijgen. Die wet richt zich op iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt.

Bron: ANP