Het kabinet heeft op 23 maart aanvullende maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Let op: dit bericht bevat mogelijk verouderde informatie. Check deze pagina van de Rijksoverheid voor de maatregelen.

Blijf zoveel als dat mogelijk is in huis, en werk thuis waar mogelijk. Moet je om te werken naar buiten, of moet je voor iemand zorgen, of een boodschap doen? Dan kun je naar buiten. Een frisse neus halen kan, maar doe dat niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.

Bij kuchen, hoesten en/of een verkoudheid gold al dat je thuis moest blijven. Krijg je daar koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. De Rijksoverheid zegt dat mensen in cruciale beroepen en vitale processen hiervan uitgezonderd zijn, tenzij zij zelf ziek worden. Voor zorgmedewerkers kunnen weer andere regels gelden, daarover vind je meer informatie bij het RIVM.

Alle bijeenkomsten, ook voor groepen met minder dan 100 personen, worden verboden tot 1 juni. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, meer informatie vind je via bovenstaande link van de Rijksoverheid.

Winkels en het ov hebben extra maatregelen genomen, of zijn bezig die uit te werken, om ervoor te zorgen dat mensen voldoende afstand houden.

Voor mensen met een contactberoep (kappers, schoonheidsspecialisten) geldt: zij kunnen tot 6 april hun vak niet meer uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

Casino's vallen onder dezelfde maatregelen als eet- en drinkgelegenheden en moesten per 24 maart de deuren sluiten. Eet- en drinkgelegenheden waren al dicht: Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops houden de deuren gesloten.

Bij vakantieparken en soortgelijke locaties geldt dat men maatregelen moet nemen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Denk bijvoorbeeld aan: parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

Er geldt een uitzondering voor markten, omdat die op sommige plekken in het land een essentieel deel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

Tegen kwetsbare personen, ouderen en personen met verminderde weerstand, wordt gezegd: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Mensen wordt dringend verzocht het bezoek aan kwetsbare personen te vermijden.

Hogescholen en universiteiten: bied onderwijs online aan, en niet in grootschalige colleges.

Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Voor kinderen van ouders in 'cruciale beroepen' (bijvoorbeeld: zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer) is er wel opvang in de school en in het kinderdagverblijf. Bij de overheid vind je een lijst met de betreffende beroepsgroepen.  De opvang is zonder extra kosten.

Docenten geven onderwijs op afstand voor kinderen die thuiszitten.

In alle verpleeghuizen en alle kleinschalige woonvormen voor ouderenzorg zijn de deuren op slot voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor het verlenen van zorg. Een uitzondering hierop vormt het bezoek aan mensen die in een stervensfase zitten.

Burgemeesters krijgen extra bevoegdheden, om deze maatregelen ook te kunnen handhaven.

Verder geldt ook: was je handen regelmatig, hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog, schud geen handen en gebruik papieren zakdoekjes.

Meer maatregelen en richtlijnen vind je bij de Rijksoverheid. Lees de meest actuele adviezen en meer toelichting bij de Rijksoverheid.

Wil je weten wat je kunt doen (en wat je vooral niet moet doen) als je denkt dat je besmet bent met het coronavirus? Ga dan naar de website van Thuisarts.nl, daar lees je meer.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vanaf 17 maart alle vakantiereizen naar het buitenland tot 6 april af. Alleen als het strikt noodzakelijk is, moeten Nederlanders volgens het nieuwe advies nog buiten de grenzen reizen. Check de website van Buitenlandse Zaken voor de laatste reisadviezen.