Het aantal coronatests wordt de komende weken verviervoudigd, kondigt het kabinet aan. In eerste instantie moet zorgpersoneel vaker worden getest, maar uiteindelijk moeten tests ook beschikbaar komen voor mensen buiten de zorg.

Tot dusver worden alleen mensen die in het ziekenhuis werken getest als zij klachten hebben die aan het coronavirus doen denken. Vanaf volgende week gaat dat ook gelden voor personeel dat met kwetsbare mensen werkt buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in de verpleeghuizen en in de thuiszorg.

Testcapaciteit verhogen tot 29 duizend per dag

De ongeveer 4000 tests die nu dagelijks worden uitgevoerd, moeten er binnen enkele weken 17.500 worden, zegt 'coronaminister' Hugo de Jonge. Vervolgens hoopt hij de testcapaciteit zelfs te verhogen tot 29.000 per dag. Dan kunnen ook mensen buiten de zorg worden getest, zoals in andere landen met succes gebeurt.

Tot dusver was Nederland veel zuiniger met tests dan veel andere landen. Spaarzaamheid was geboden vanwege de schaarste aan testmateriaal, maar ook omdat het volgens deskundigen niet zinvol zou zijn, stelde het kabinet.

'We passen de richtlijnen aan'

Nu er meer testbenodigdheden beschikbaar komen, 'passen we de richtlijnen aan', zegt De Jonge. Hij heeft het team van deskundigen dat het kabinet bijstaat in de coronacrisis gevraagd wie als eerste in aanmerking moet komen voor de extra tests. 'Natuurlijk de mensen in de zorg', was het antwoord volgens de minister. 'Stap voor stap', als er genoeg testbenodigdheden beschikbaar komen, kunnen uiteindelijk ook andere groepen worden getest.

Het kabinet zoekt ook naarstig naar tests die kunnen aantonen of iemand al Covid-19 heeft gehad, door antistoffen tegen het virus in het bloed aan het licht te brengen. Mensen die de ziekte hebben doorstaan en zo immuun zijn geworden, kunnen dan weer aan de slag. Bovendien wordt dan duidelijk of kwetsbare mensen al beschermd worden door immune anderen om hen heen, de zogeheten groepsimmuniteit.

Update 18:30 uur: ook patiënten worden meer getest

Niet alleen meer mensen die in de zorg werken, maar ook meer patiënten kunnen vanaf volgende week op het coronavirus worden getest. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen van boven de zeventig en mensen die chemotherapie ondergaan.

Ook mensen met longaandoeningen, chronische hartaandoeningen, diabetes, hiv en mensen met een auto-immuunziekte kunnen vaker worden getest, zullen nieuwe richtlijnen voorschrijven. Zij raken sneller besmet of lopen meer gevaar erg ziek te worden als ze het virus oplopen.

Vooralsnog gaat het ruimere testbeleid, dat het kabinet is aangeraden door de deskundigen van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), alleen gelden voor volwassenen. Kinderen lopen minder risico het coronavirus op te doen, ziek te worden en anderen te besmetten, is de indruk van experts.

Maar er is een uitzondering voor jongeren in de jeugdzorg die gedragsproblemen hebben én klachten die op het virus kunnen wijzen of meer gevaar lopen. Ook zij kunnen straks worden getest. Voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg geldt iets soortgelijks.

Het nieuwe testbeleid is nog niet voor iedere groep patiënten precies uitgewerkt. Het RIVM komt volgende week met regels waarmee artsen aan de slag kunnen.

Bron: ANP