'Een ondoordacht en onzinnig plan dat meteen van tafel moet.' Ouderenbond ANBO heeft geen goed woord over voor de suggestie om patiënten met het nieuwe coronavirus eventueel te verzorgen in verpleeghuizen als de ziekenhuizen te vol komen te liggen.

Let op: Informatie in dit artikel kan verouderd zijn. Ga naar de website van het RIVM en de Rijksoverheid voor actuele informatie.

'In verpleeghuizen wonen hele kwetsbare oude mensen met een zeer fragiele gezondheid. Het is een ongewenst hoog risico om deze mensen aan een mogelijke besmetting bloot te stellen', stelt ANBO-directeur Liane den Haan.

'Noodziekenhuizen opzetten in uiterst geval'

Het idee om zo nodig verpleeghuizen als alternatieve locatie aan te wijzen voor coronapatiënten komt van het landelijke Outbreak Management Team (OMT). Dat team van deskundigen van onder meer het RIVM adviseert de GGD'en in het land nu al voorbereidingen te treffen 'om de capaciteit van de zorg op korte termijn uit te kunnen breiden en optimaal te benutten'.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bracht maandagavond de Tweede Kamer op de hoogte van de stand van zaken. 'Als er een grote uitbraak van COVID-19 zou komen in Nederland, zou de capaciteit van de zorg (fors) onder druk komen te staan', schreef hij.

De ANBO ziet liever dat mensen die het virus oplopen zoveel mogelijk in de eigen woning blijven. Dat is overigens wat nu ook in de meeste gevallen gebeurt. Voor mensen die er ernstiger aan toe zijn en opgenomen moeten worden, zou de overheid in het uiterste geval noodziekenhuizen kunnen opzetten, oppert de ouderenbond.

update

RIVM: Geen coronapatiënten naar verpleeghuizen

Corona-patiënten zullen niet van ziekenhuizen naar verpleeghuizen worden overgebracht, als er in Nederland veel meer mensen besmet raken. Dat drukte Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), bezorgde Kamerleden dinsdag op het hart.

Wat eigenlijk werd bedoeld was dat wanneer een verpleeghuis 'wat meer zorg kan verlenen dan nu', die patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven, legde Van Dissel uit. 'Het is zeker niet de bedoeling om verpleeghuizen extra te belasten, die bedden zijn er niet.'

'Het gaat erom mensen niet voor bijvoorbeeld alleen een zuurstofbehandeling over te plaatsen. Op die manier kunnen we ziekenhuizen ontlasten.'

Bron: ANP