Meer mannen dan vrouwen worden ernstig ziek door corona. En mannen overlijden ook vaker aan de gevolgen van het virus. Reden voor twee Amerikaanse ziekenhuizen om een onderzoek te starten naar de invloed van vrouwelijke hormonen op het immuunsysteem.  Wat gebeurt er als je mannen de vrouwelijke hormonen progesteron of oestrogeen toedient?  

'Mannen en vrouwen hebben dezelfde symptomen bij COVID-19. Toch worden mannen er veel zieker van', zag kinderarts Sharon Nachman van de Stony Brook University in Long Island. Dierstudies van het SARS-virus (dezelfde virus-stam als corona) laten zien dat leeftijd en geslacht van invloed zijn op het verloop van de ziekte. Studies op zowel dieren als mensen laten zien dat het vrouwelijke hormoon oestrogeen positieve effecten heeft op het immuunsysteem in geval van virale infecties en wondherstel processen. Het zou de schadelijke effecten van het virus op de longen en de ernst van de symptomen kunnen verminderen.

Oestrogeenpleister 

Op basis van die kennis doet Nachman bij 110 mannen (én enkele oudere vrouwen) die positief getest zijn op het coronavirusonderzoek. De ene helft van de groep krijgt de reguliere zorg, de ander helft krijgt naast de reguliere zorg ook een oestrogeenpleister van vijf bij vijf centimeter op de huid geplakt. De pleister wordt op de bovenbil geplakt en moet zeven dagen blijven zitten. De deelnemers zullen 45 dagen gevolgd worden en in die tijd wil Nachman door middel van vragenlijsten kijken of het verloop van corona bij de 'pleisergroep' milder is dan bij de 'gewone groep' patiënten. 

In Los Angeles zullen 40 mannen die met het coronavirus op de eerste hulp verschijnen worden behandeld met een ander vrouwelijk hormoon: progesteron. Hoofdonderzoeker Sara Ghandehari van het Cedars-Sinai Medisch Centrum zal 20 van hen tweemaal daags een injectie geven met progesteron gedurende vijf dagen. De andere 20 zullen als controlegroep dienen om te kijken of er verschil in verloop van de ziekte is tussen de twee groepen. Cedars-Sinai test met progesteron omdat dat hormoon volgens hen een schadelijke overreactie van het immuunsysteem kan voorkomen. Dat zou ook de reden zijn dat zwangere vrouwen (hoog progesteronniveau) relatief mild op het virus reageren. 

Sekse-wetenschappers lieten eerder al weten dat de verschillen in verloop van de ziekte ook door gedrag van mannen kan komen. Zo roken mannen bijvoorbeeld (zeker in China) meer dan vrouwen. En oudere vrouwen zouden door afname van hormonen na de overgang ook kwetsbaarder zijn voor het coronavirus. Dat laatste is niet in de cijfers terug te zien.