Artsen gaan ervan uit dat er 'verborgen slachtoffers' zullen ontstaan door de coronapandemie. Het gaat hier om patiënten die op termijn aan een andere aandoening overlijden, als gevolg van uitgestelde behandelingen. Dat schrijft Trouw.

Alle spoedzorg gaat door, maar bij minder urgente zorg worden behandelingen soms uitgesteld, om zo capaciteit voor coronapatiënten te kunnen creëren. Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum, is ervan overtuigd dat er verborgen slachtoffers zullen vallen. 'Beenmergtransplantaties worden overal zoveel mogelijk uitgesteld', zegt hij. Die ingreep is nodig bij bij leukeminiet, maar die wordt op het moment uitgesteld als niet urgent is.

'Als je in een nauwkeurig chemotraject zit met een geplande operatie en de operatie is uitgesteld, lijkt dat niet meteen spoedeisend', zo zei intensivist Armand Girbes in Nieuwsuur. 'Maar op de lange termijn kan dat wel fataal zijn.' Ook het wegvallen of uitstellen van andere zorg leidt er volgens hem toe dat patiënten 'slechtere kansen hebben'.

Lees ook: Vrees voor oplopende wachttijden bij niet-acute zorg

Bron: ANP Mediawatch / Trouw