De partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet naderen een compromis over medisch-ethische kwesties. Volgens ingewijden is er een oplossing in zicht voor gevoelige onderwerpen als hulp bij zelfdoding.

Het AD bericht dat het inzage heeft gehad in voorlopige afspraken tussen de onderhandelaars. Daarin zou staan dat een volgend kabinet geen voorstellen zal doen om de regels over hulp bij zelfdoding te verruimen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen wel meer onderzoek mogelijk maken naar embryo's. Ingewijden bevestigen dat zo'n stuk op tafel ligt.

Andere bronnen benadrukken dat er nog geen akkoord ligt en dat nog niet is te zeggen of de partijen elkaar uiteindelijk echt zullen vinden. Het zegt daarom nog niet zoveel, klinkt het.

Onderzoeken of de huidige euthanasiewet 'onvoldoende' is

Volgens het AD gaat het nieuwe kabinet een initiatiefwet van D66 voor de verruiming van de euthanasieregels voor mensen die hun leven voltooid vinden niet tegenhouden. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. De partijen willen mogelijk wel laten onderzoeken 'of en zo ja in welke situaties' de huidige euthanasiewet 'onvoldoende' is. Dat kan dan leiden tot een 'brede discussie' over de reikwijdte van de wet.

Medisch-ethisch terrein

Vooral D66 en de ChristenUnie staan op medisch-ethisch terrein tegenover elkaar. Het wordt gezien als het belangrijkste punt waarop de onderhandelingen zouden kunnen stuklopen. D66 wil de mogelijkheden voor euthanasie en stamcelonderzoek graag verruimen, maar CDA en vooral ChristenUnie voelen daar niets voor.

Over het verloop van de onderhandelingen lekt weinig uit en door de onderhandelaars wordt er al helemaal niets gezegd over de inhoud. Vorige week werd wel duidelijk dat er vaart zit in de gesprekken, terwijl het voor die tijd nog klonk dat de vooruitgang eerder in centimeters dan in meters viel uit te drukken.

'Voor oktober een regeerakkoord'

Informateur Gerrit Zalm toonde zich vorige week ook optimistisch. Volgens hem willen alle partijen de onderhandelingen tot een succes maken. Hij hoopt dat er voor oktober een regeerakkoord ligt.

Bron: ANP