D66 en VVD drijven ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in het nauw in een meningsverschil over een christelijke vraagbaak voor ongewenst zwangere vrouwen. Blokhuis moet ervoor zorgen dat Siriz, zolang zij met overheidsgeld zwangeren adviseert, niet langer deelneemt aan campagnes tegen abortus, stellen de beide regeringspartijen. Ze willen dat de Tweede Kamer dat onderstreept en hebben daarvoor genoeg partijen achter zich.

VVD en D66 twijfelen al langer of Siriz niet stiekem probeert vrouwen ervan te weerhouden hun zwangerschap af te breken. De twee coalitiepartners wilden Blokhuis de kans geven regels op te stellen om te verzekeren dat de hulporganisatie zwangeren onpartijdig advies geeft. Maar de medewerking van Siriz aan een anti-abortuscampagne heeft hun woede gewekt.

Week van het leven

Blokhuis wil Siriz niet verbieden deel te nemen aan bijvoorbeeld de gewraakte Week van het Leven. Buiten hun advieswerk om zijn organisaties als Siriz volgens hem vrij om te doen en laten wat ze willen. Hij beloofde wel de zwangerenvraagbaak aan te spreken op haar deelname aan de anti-abortuscampagne.

'Wat D66 betreft mogen gesubsidieerde keuzehulporganisaties niet sturen', zegt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66). 'Niet in gesprekken en niet in andere uitingen.'

De Kamer kijkt met argwaan naar Siriz sinds de Groene Amsterdammer berichtte over 'sturend' advies. Het weekblad deed zich voor als een ongewenst zwangere en kreeg naar eigen zeggen vooral bezwaren tegen abortus en zelfs ronduit onjuiste informatie over zo'n ingreep te horen.

Bron: ANP