De chemische fabriek van Chemours (die toen nog DuPont heette) in Dordrecht heeft jarenlang te veel van het giftige perfluoroctaanzuur (PFOA) uitgestoten. Aan die conclusie valt niet meer te ontkomen, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) donderdag aan de Tweede Kamer.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had eerder al berekend dat tussen 1970 en 2002 bij het maken van antiaanbakmateriaal door DuPont te veel PFOA vrijkwam. De staatssecretaris liet afgelopen tijd steekproeven uitvoeren die de berekeningen van het RIVM bevestigden.

Bloed bevat te veel PFOA

In het bloed van mensen die lang dicht bij de fabriek woonden is meer PFOA gevonden dan voor een gemiddelde Nederlander gebruikelijk is. Dat was bij sommige onderzochte personen zo veel dat het waarschijnlijk is dat ze in het verleden zijn blootgesteld aan een hoeveelheid PFOA die de Europese Unie voor mensen gevaarlijk acht.

'Nadelige effecten zijn niet uit te sluiten'

Vijf jaar nadat de uitstoot is gestopt heeft een deel van de omwonenden nog steeds zo veel van de gevaarlijke stof in het bloed dat 'nadelige effecten, hoe klein wellicht ook, niet uit te sluiten zijn', constateert Dijksma. Ze kunnen kampen met een hoog cholesterol of een slechter werkende lever of kregen mogelijk kleinere kinderen dan gemiddeld.

Moet de norm voor PFOA strenger worden?

Wetenschappers zijn het er echter niet over eens bij welke concentratie zulke schade wordt aangericht, schrijft de staatssecretaris. De EU onderzoekt op het moment of de norm voor PFOA niet strenger moet worden.

'Omwonenden moeten naar de dokter kunnen'

D66-Kamerlid Jessica van Eijs wil dat alle omwonenden naar de dokter kunnen om zich te laten onderzoeken. Maar het RIVM ziet daar weinig in, omdat het leeuwendeel van de mogelijke klachten toch al in het vizier zou zijn.

'Nader onderzoek bij mensen met te veel PFOA in het bloed'

Dijksma wil mensen waarbij meer PFOA in het bloed is gevonden wel nader onderzoeken. Daar hebben zij zelf hoogstwaarschijnlijk geen baat bij, maar dat kan wel verklaren hoe en waarom juist zij die hogere concentratie hebben opgelopen. De staatssecretaris wil verder informatiebijeenkomsten beleggen en wijst erop dat een omwonende altijd bij de huisarts terechtkan.

Bron: ANP