Drie op de tien personen zonder werk voelden zich vorig jaar door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het verkrijgen van werk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren dat ruim 1,2 miljoen mensen.

Relatief gezien zijn het wat meer mensen dan een paar jaar terug. Tussen 2015 en 2018 groeide het aandeel personen met een belemmering binnen de groep niet-werkenden van 26 naar 30 procent.

Sterk belemmerd

Verreweg de meesten, bijna 1 miljoen, voelden zich sterk belemmerd. Zij hebben sowieso niet zo'n binding met de arbeidsmarkt. Slechts 8 procent van de betreffende mensen had recentelijk gezocht naar een baan of was daar direct beschikbaar voor.

Alles bij elkaar telde het CBS vorig jaar bijna 4,2 miljoen personen zonder betaald werk. Het gaat dan om de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar. Het overgrote deel van hen kan of wil niet werken. Dat laatste geldt vooral voor de mensen die al zo oud zijn dat ze niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt, of omdat ze nog scholier of student zijn.

Bron: ANP