Om goed te kunnen bepalen wat de risico's zijn van een oplosbare stent in het hart, heeft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie maandag een overleg ingelast met internationale collega's. 'Daarin bekijken we of alle patiënten met zo'n stent opgeroepen moeten worden en wat het beste advies is.' Dat zegt vice-voorzitter Hans Bosker van de NVVC.

Volgens Bosker, cardioloog in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem, is nu nog onvoldoende duidelijk 'of het een serieus probleem is'. 'Er lijkt nu sprake van een gering verhoogd risico op stolselvorming.'

Kans op een bloedstolsel

Het mogelijke risico kwam naar voren in een grote internationale studie waar het Dordtse ziekenhuis aan deelneemt. Tot drie jaar na het plaatsen van de stent blijkt er een licht verhoogde kans op vorming van een bloedstolsel. De kans dat dat gebeurt is erg klein. Bosker: 'In andere grote internationale studies is dat risico minder duidelijk, dus dat gaan we maandag tegen elkaar afzetten.'

Mocht het nodig zijn, dan volgt meteen een advies van de cardiologenvereniging.

Bron: ANP