Buitenlandse werknemers wonen in bij Nederlandse ouderen en helpen met huishoudelijk werk en zorgtaken. Daarbij maken ze veel langere dagen dan waarvoor zij betaald krijgen. 'Het was een gevangenis en een nachtmerrie', zegt een Poolse ex-werknemer vrijdag in het tv-programma Meldpunt van Omroep Max.

Deze constructie is in strijd is met de Nederlandse Arbeidstijdenwet. Toch maakt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), via persoonsgebonden budgetten, vergoedingen voor deze 'zorg-au pairs' rechtstreeks over naar buitenlandse zorgbureaus. 'Ik noem dat pgb-fraude', zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV (afbeelding).

Bron: ANP MediaWatch / Omroep Max