De fusie tussen St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis gaat niet door. Dat gaat volgens de organisaties in goed overleg. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloot eerder dat de ziekenhuizen eerst een vergunning moesten aanvragen voor de fusie. Dat levert volgens de Raden van Bestuur een vertraging op die de fusie 'te complex en kostbaar' zou maken.

'We hebben helaas als Raden van Bestuur moeten besluiten om het fusietraject te stoppen', zegt Ingrid Wolf- de Jonge, voorzitter Raad van Bestuur van de St. Anna Zorggroep. Volgens de ziekenhuizen maakt de vertraging de noodzakelijke samenvoeging van ICT en het in gebruik nemen van een elektronisch patiëntendossier ingewikkeld en duur. De beide organisaties willen wel zo intensief mogelijk blijven samenwerken.

Vergunning

De ACM concludeerde begin november dat de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis een vergunning moesten aanvragen als zij de fusie wilden doorzetten. De kans zou bestaan dat er na een fusie te weinig keuzemogelijkheden voor patiënten en zorgverzekeraars overblijven in de regio.

Bron: Catharina Ziekenhuis