Het Openbaar Ministerie heeft een arts die drie jaar lang zonder diploma werkte bij zorginstelling Daelzicht in Heel (Limburg) een geldboete opgelegd. Een woordvoerder van justitie bevestigde vrijdag berichtgeving hierover in De Limburger. Om welk bedrag het gaat wil het OM niet zeggen.

Twee jaar geleden werd de vrouw op staande voet ontslagen toen Daelzicht ontdekte dat ze geen bevoegdheid had om als arts te werken. Ze beschikte niet over de vereiste diploma's en stond niet in het BIG-register ingeschreven. Documenten die ze liet zien bij haar aanstelling bij Daelzicht bleken vervalst. De instelling deed aangifte, waarop het OM nu een boete oplegde.

Geen medische misstappen

Volgens justitie heeft de vrouw geen medische misstappen begaan. Hoewel ze niet bevoegd was, was ze wel bekwaam, aldus het OM. Daarom is de zaak afgedaan met een geldboete en niet voor de rechtbank gebracht.

Volgens het OM heeft de vrouw inmiddels de benodigde diploma's behaald.

Angstcultuur

Daelzicht kwam drie jaar geleden in de publiciteit vanwege een onderzoek naar vermeende angstcultuur, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Daarbij werd de oude raad van toezicht vervangen door een nieuwe.

Bron: ANP