In een vroeg stadium kunnen opsporen of je Parkinson hebt. Dat is Zweedse onderzoekers gelukt. Door middel van een simpele bloedtest is waar te nemen of iemand de ziekte heeft of niet. Eerder werd er al een vergelijkbare test ontwikkeld voor het vaststellen van Alzheimer. In het wetenschappelijke tijdschrift Neurology publiceerden onderzoekers van de Zweedse Lund-univeristeit hun bevindingen.

Eerder kon nog niet met zekerheid worden vastgesteld of het in een vroeg stadium van de ziekte daadwerkelijk om Parkinson ging. De onderzoekers zijn daarom op zoek gegaan naar indicatoren die vast kunnen stellen dat het om Parkinson gaat. Deze zogeheten biomarkers zitten in het ruggenmergvocht. Als zenuwcellen afsterven dan kan er in dat ruggenmergvocht een verhoogde hoeveelheid zenuweiwit zitten. Door het gebruik van een bloedtest kan dan worden opgespoord of dit eiwit is toegenomen.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van drie onderzoeksgroepen met zowel gezonde en zieke mensen. De zieke mensen, die Parkinson of een verwante ziekte hadden, waren in de ene groep gemiddeld al vier tot zes jaar ziek. De derde onderzoeksgroep was drie jaar of korter ziek.

Nader onderzoek

De ontwikkelaars beweren dat de test accuraat en zeer betrouwbaar is. Nader onderzoek moet worden verricht om vast te kunnen stellen om welke ziekte het precies gaat. Uit de bloedtests werd duidelijk of het om Parkinson ging, maar niet of het om Meervoudige Systeem Atrofie of om een van de andere twee ziekten ging.

Bron: NU.nl