Een bevalling blijkt bij 43 procent van de vrouwen minder zwaar te zijn dan verwacht. Daartegenover staat dat een kwart het juist vond tegenvallen. Onderzoek van het tijdschrift Ouders van Nu onder 3382 vrouwen wijst dat uit.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 97 procent van de vrouwen bevalt in het bijzijn van de partner. In 12 procent van de gevallen is de moeder van de zwangere ook aanwezig.

Na een positieve zwangerschapstest deelt een op de vijf vrouwen het nieuws direct met geliefden. De rest doet dat pas nadat de eerste echo is gemaakt. Het geslacht van het aanstaande kindje is bij vier op de vijf vrouwen bekend voordat het kind geboren is.

Bron: Nu.nl