In Nederland voelde negen procent van de bevolking zich vorig jaar 'sterk' eenzaam, zo blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om mensen van 15 jaar en ouder. Circa 26 procent voelde zich weleens alleen, 66 procent voelt zich helemaal niet alleen

Alleenstaanden en alleenstaande ouders ervaren vaker ernstige gevoelens van eenzaamheid dan paren of thuiswonende kinderen. Bij beide groepen zegt ongeveer 15 procent zich flink eenzaam te voelen op emotioneel gebied. Circa 18 procent van de alleenstaanden of alleenstaande ouders geeft aan vooral sociaal eenzaam te zijn, wat betekent dat zij geen of nauwelijks sociale contacten hebben.

Van de 75-plussers voelde 9 procent zich vaak alleen. Een derde van die groep geeft aan alleen zo nu en dan met die gevoelens te kampen. 75-plussers voelen zich vrijwel even vaak emotioneel als sociaal eenzaam. Dat geldt ook voor jongeren tot 35 jaar. Nederlanders tussen de 35 en 75 jaar oud voelen zich juist vaker sociaal dan emotioneel eenzaam.

Bron: ANP