Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg verblijven gemiddeld genomen steeds minder dagen bij een instelling. Dat meldt informatiecentrum voor de zorg Vektis op basis van cijfers over het zorggebruik van 18-plussers in de periode 2013-2017.

Vektis ziet in die periode op meerdere vlakken een daling. Het aantal behandelingen in de gespecialiseerde ggz met verblijf is gedaald van 52.000 naar 44.000 in 2017. En mensen die zonder verblijf behandeld worden is van 632.000 in 2013 afgenomen tot 502.000.

Daling aantal verblijfsdagen

Het gemiddeld aantal verblijfsdagen per patiënt nam af van 66 in 2013 naar 59 in 2017. Ook het totale aantal verblijfsdagen nam in dezelfde periode af, en wel van 3,4 miljoen naar 2,6 miljoen. Dat betekent dat er dus minder bedden nodig zijn. Volgens Vektis is de totale beddencapaciteit in de ggz met bijna een derde afgebouwd.

Wel kloppen steeds meer mensen aan bij de praktijkondersteuner ggz in huisartsenpraktijken (POH-GGZ): van 175.000 in 2013 naar 535.000 in 2017.

Bron: ANP